Monthly Archives

1 post(s) in august 2021

Milí priatelia,

minulý rok ma veľmi potešil váš záujem o kalendár s vojenskou historickou tématikou, preto som pre vás pripravil aj kalendár na rok 2022. Kalendár si zachoval svoj osvedčený formát, aj rovnaký kvalitný papier. Ústredným motívom kalendára je zobrazenie vojakov v období 2. svetovej vojny a zastúpení sú v ňom príslušníci viacerých armád (československej, americkej, sovietskej a ...