Monthly Archives

1 post(s) in november 2022

Kalendár 2023 – Slováci v rovnošatách

Milí priatelia, opäť som pre Vás pripravil zaujímavý kalendár na rok 2023 s vojenskou tematikou. Názov kalendára je “Slováci v rovnošatách” a sú v ňom moje autorské fotografie slovákov od čias habsburskej armády (fotografia inšpirovaná životným príbehom Ľ. Š. Gábriša z Mojtína, ktorá bola zároveň víťaznou fotografiou súťaže FotoAtak 2022), cez rakúsko-uhorskú armádu, ČSĽA, až po ...